Tehokasta hienojauhatusta tarvitaan eri sovellutuksiin, kuten esimerkiksi:

• Paperiteollisuuden käyttämät mineraalipigmentit, kuten talkki, kaoliini, jne

• Teollisuusmineraalit, kuten bentoniitti, ilmeniitti, kvartsi, wollastoniitti, zirconsilikaatti, jne.

• Rakennusteollisuuden materiaalit, kuten sementti, betonipigmentit, masuunikuona, klinkkeri, jne.

• Pigmentit, kuten titaanioksidi, rautaoksidi, hiilipigmentit, kobolttipigmentit, jne.

• Malmimineraalit, kuten kulta-, platina-, nikkeli-, kobolttimineraalit, jne.

Micropulva Oy Ltd

Micropulva Oy Ltd on Pirkkalassa toimiva yksityinen teknologiayhtiö, jolla on erittäin vahva ja pitkäaikainen kokemus erilaisten kuivien ja kosteiden aineiden hienojauhatuksesta, mikronisoinnista, luokituksesta ja fraktioinnista. Micropulva kehittää, valmistaa ja markkinoi tehokasta ja energiaa säästävää hienojauhatus- ja mikrosinointiteknologiaa.

Micropulvan kehittämän Pulva FP kineettisen energian käyttöön perustuvan hienojauhatusteknologian avulla voidaan saavuttaa jopa 70 % energian säästö verrattuna esim. konventionaalisiin suihkujauhatus-prosesseihin. Tämä kustannussäästö on merkittävä kilpailuetu kaikilla Micropulvan kehittämien teknologiaratkaisujen sovellusalueilla.

Micropulvan edustamien teknologiaratkaisuille tyypilliset piirteet - alhainen energiankulutus ja suuri tehokkuus - avaavat paljon uusia sovellusmahdollisuuksia eri teollisuuden aloilla. Pulva FP teknologiaan perustuvia hienojauhatus- ja mikronisointilaitoksia on tähän saakka toimitettu 25 projektiin eri teollisuuden aloille ympäri maailmaa.

 


   
In English